Τι είναι η Μουσικοθεραπεία

Μουσικοθεραπεία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη θεραπευτική χρήση της μουσικής και των μουσικών στοιχείων (ήχος, ρυθμός, μελωδία, αρμονία, χροιά, ένταση). Οι συνεδρίες διεξάγονται από έναν καταρτισμένο μουσικοθεραπευτή για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων που σχετίζονται με τον ψυχικό, σωματικό, συναισθηματικό, διανοητικό, κοινωνικό, γνωστικό τομέα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η μουσικοθεραπεία δεν στοχεύει στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, στη ψυχαγωγία ή στη μουσική εκπαίδευση. 

Η μουσικοθεραπεία αποτελεί αναγνωρισμένο επάγγελμα υγείας στην Ευρώπη και την Αμερική και διέπεται από κώδικα δεοντολογίας και πρακτικής που ακολουθείται παγκόσμια. Έρευνες έγιναν και συνεχίζονται να γίνονται, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της μουσικοθεραπείας σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως: ψυχική υγεία, ειδική εκπαίδευση, έγκαιρη παρέμβαση, νευρολογία, παραβατικότητα, εξαρτήσεις, ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, διαχείρηση πόνου, κώφωση/κοχλιακά εμφυτεύματα, εντατικές μονάδες νεογνών, χρόνιες ασθένειες/παθήσεις κ.α.

Σε ποιους Απευθύνεται:

Παιδιά βρεφικής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εφήβους, ενήλικές και υπερήλικες μπορούν να επωφεληθούν από τη Μουσικοθερπεία σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.  

Η Μουσικοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα με:

 • Ψυχικές διαταραχές
 • Άγχος και Στρες
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές δυσκολίες
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Νευρολογικές δυσκολίες
 • Χρόνιες ασθένειες/παθήσεις
 • Νοητική υστέρηση
 • Γεροντική Άνοια
 • Επίκτητες ανικανότητες
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Εξαρτήσεις
 • Οπτικές και ακουστικές αναπηρίες

Η Μουσικοθεραπεία απευθύνεται επίσης σε εγκύους και άτομα που αναζητούν ένα μέσο έκφρασης, προσωπικής ανάπτυξης και στήριξης.