Σύνδεσμος Μουσικοθεραπείας Κύπρου

"Η μουσική δίνει ψυχή στις καρδιές και φτερά στη σκέψη"

Πλάτωνας

Ο Σύνδεσμος

Ο Σύνδεσμος Μουσικοθεραπείας Κύπρου ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 και είναι Μέλος του European Music Therapy Confederation (EMTC) από το 2011.

Σκοποί:

Ο Σύνδεσμος Μουσικοθεραπείας Κύπρου έχει ως κύριους σκοπούς:


Τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων που χρειάζονται και χρησιμοποιούν υπηρεσίες Μουσικοθεραπείας

Τη συνεργασία με άλλα οργανωμένα σύνολα Μουσικοθεραπευτών του εξωτερικού και άλλους φορείς και συνδέσμους τόσο της χώρας όσο και του εξωτερικού για καλύτερη προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.

Τη διαφώτιση και την επιμόρφωση του κοινού και των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για τον κλάδο της Μουσικοθεραπείας.

Την υποβολή εισηγήσεων για τη θέσμιση Νομοθεσίας που να προνοεί για την εγγραφή Μουσικοθεραπευτών, κα άλλα συναφή θέματα.