Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζονται γνώσεις μουσικής για να επωφεληθεί κάποιος από τη Μουσικοθεραπεία;

Όχι, δε χρειάζονται μουσικές γνώσεις για να επωφεληθεί κάποιος από τη Μουσικοθεραπεία. Τα μουσικά όργανα που χρησημοποιούνται είναι προσιτά και μπορεί εύκολα ο θεραπευόμενος να παράγει ήχους, ρυθμούς και μελωδίες, χρησιμοποιώντας τα όργανα ως μέσο έκφρασης.

Ποιος μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή;

Μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή άτομο με αναγνωρισμένο πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό στη μουσικοθεραπεία πανεπιστημιακού επιπέδου. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για τη λίστα των προσοντούχών μουσικοθεραπευτών.